Privacy Verklaring


 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Alpha Alignment kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Alpha Alignment en/of omdat u deze verstrekt via email, telefonisch, tijdens een intake of contractuur. Alpha Alignment kan de volgende persoonsgegevens:

- Uw voor- en achternaam Adres
- Uw geboortedatum
- Uw geslacht
- Uw woonplaats
- Uw e-mailadres
- Uw telefoonnummer
- Uw bankrekeningnummer
- Uw gegevens m.b.t. gezondheid
- Uw antropometrische gegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via danny@alpha-alignment.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

WAAROM ALPHA ALIGNMENT GEGEVENS NODIG HEEFT

Alpha Alignment verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Alpha Alignment uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit intakes, trainingen, coaching of voedingsconsulten.

HOE LANG ALPHA ALIGNMENT GEGEVENS BEWAART

Alpha Alignment bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan drie jaar bewaard na het beëindigen van een overeenkomst. Wanneer er geen overeenkomst tot stand komt, worden uw gegevens niet langer dan een jaar bewaard.

DELEN MET ANDEREN

Alpha Alignment verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden, met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

LEVERANCIERS

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Alpha Alignment, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: Virtuagym, ePete.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Alpha Alignment worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Alpha Alignment gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Alpha Alignment maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Alpha Personal Training bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Alpha Alignment te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de activiteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen en indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Alpha Alignment heeft hier geen invloed op.
Alpha Alignment heeft Google geen toestemming gegeven om via Alpha Alignment verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Alpha Alignment gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op websites of platforms (zoals Facebook of LinkedIn) van derden waar u door middel van een link op onze website terecht kunt komen. Als u doorlinkt naar Facebook of LinkedIn worden er door deze platforms cookies geplaatst. Hier dient u rekening mee te houden voordat u op een van deze buttons klikt. Alpha Alignment kan niet garanderen dat deze derde op een betrouwbare of veilige wijze met uw persoonsgegevens omgaat. U zult hiervoor dan ook de cookies- en privacyverklaring van die betreffende website moeten lezen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar danny@alpha-alignment.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Alpha Alignment wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

BEVEILIGEN

Alpha Alignment neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Alpha Alignment maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Alpha Alignment verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Alpha Alignment op via danny@alpha-alignment.nl. www.alpha-alignment.nl is een website van Alpha Alignment en als volgt te bereiken:

Adres: Karel Doormanstraat 17, 5262 CJ, Vught.
Kamer van Koophandel: 57186219
Telefoon: +31 (0)6 21 43 51 43
E-mailadres: danny@alpha-alignment.nl